Polyester/Bông Vải
Bông Vải
Các Loại Vải khác
1,31 US$ - 3,30 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
0,60 US$ - 2,20 US$/Mét
3000.0 Mét(Min. Order)
0,21 US$ - 1,80 US$/Mét
2000.0 Mét(Min. Order)
0,60 US$ - 2,20 US$/Mét
3000.0 Mét(Min. Order)
0,63 US$ - 1,68 US$/Mét
1500.0 Mét(Min. Order)
0,90 US$ - 1,99 US$/Mét
1000.0 Mét(Min. Order)
0,90 US$ - 1,99 US$/Mét
1000.0 Mét(Min. Order)
2,01 US$ - 2,35 US$/Mét
2000.0 Mét(Min. Order)
1,60 US$ - 2,80 US$/Mét
2000.0 Mét(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.